ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Lake-karak.jpg
Διάρκεια : 21 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπισκέκ - Τσολπόν Ατά - Κουτζάντ - Πεντζικέντ - Ντουσάμπε - Καλαϊκούμπ - Χορόνγκ - Ισκοσίμ - Λανγκάρ -Σάρι Τας - Κασγκάρ - Ναρίν
Αναχωρήσεις : 17/07     04/09/2019
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
china_2924_600x450.jpg
Διάρκεια : 21 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ασκαμπάτ- Χίβα - Μπουχάρα - Σαμαρκάνδη - Τουσάμπε
Καλαϊκούμ - Χορόνγκ - Ισκοσίμ - Λανγκάρ - Μουργκάμπ - Σαρίν Τας - Κασγκάρ - Ναρίν

Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>