ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

china_2924_600x450.jpg
Διάρκεια : 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πεκίνο - Τζιαγιουγουάν - Ντουνχουάνκ - Τουρφάν - Ουρουμσί - Κασγκάρ                             Ναρύν - Μπισκέκ - Ισίκ Κουλ - Αλμάτυ - Αστάνα
Αναχωρήσεις : 05/08/2017
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>