ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Lake-karak.jpg
Διάρκεια : 21 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπισκέκ - Τσολπόν Ατά - Κουτζάντ - Πεντζικέντ - Ντουσάμπε - Καλαϊκούμπ - Χορόνγκ - Ισκοσίμ - Λανγκάρ -Σάρι Τας - Κασγκάρ - Ναρίν
Αναχωρήσεις : 17/07     04/09/2019
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
china_2924_600x450.jpg
Διάρκεια : 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πεκίνο - Τζαγιουγκουάν - Ντουνχουάν - Τουρφάν - Ουρουμσί - Κασγκάρ - Ναρύν - Μπισκέκ - Ισικ Κουλ - Αλμάτυ - Αστάνα
Αναχωρήσεις : 02/08     20/09/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>