ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

carnival-costumes.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νίκαια
Αναχωρήσεις : 16/02/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>
carneval-de-nice.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νίκαια - Μιλάνο
Αναχωρήσεις : 15/02     01/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>