ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

carnival_venice_italy006-2.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πάντοβα / Βερόνα
Αναχωρήσεις : 10/02/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Carnival_of_Venice_6.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βενετία (Μέστρε)
Αναχωρήσεις : 10/02/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>