ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

SOFIA.jpg
Διάρκεια :  7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σόφια - Βουκουρέστι - Σαντάνσκι
Αναχωρήσεις : 30/09    14,28/10     18/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
voulgaria (1).jpg
Διάρκεια :  8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σόφια - Σινάϊα - Βουκουρέστι - Βάρνα - Κομοτηνή
Αναχωρήσεις :

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>