ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

SOFIA.jpg
Διάρκεια :  7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σόφια - Βουκουρέστι - Σαντάνσκι
Αναχωρήσεις : 28/04    26/05    16,30/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
voulgaria (1).jpg
Διάρκεια :  8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σόφια - Σινάϊα - Βουκουρέστι - Βάρνα - Κομοτηνή
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>