ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

jakarta-indonesia.jpg
Διάρκεια : 23 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κουάλα Λουμπούρ - Παραπάτ - Σαμοσίρ - Μπερασταζι - Μπουτίκ Λαγουάνγκ  Τζακάρτα - Τζογκτζακαρτα -Μπρόμο - Μακασσάρ - Γη των Τοράγιας - Γουαμένα - Μπαλί
Αναχωρήσεις : 17/04 01,15/05 12/06/2018
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
wasur.jpg
Διάρκεια : 25 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κουάλα Λουμπούρ - Παραπάτ - Σιπιρόκ - Μπουκιτίνγκι - Τζακάρτα Γιογκυακάρτα - Τάνια Τοράγια - Ουζούνγκ Πατάνγκ - Μπαλί - Τζαγιαπούρα - Ουαμένα
Αναχωρήσεις :
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>