ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

pic.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λονδίνο
Αναχωρήσεις : κάθε  Πέμπτη - Παρασκευή - 13/09      14,20,21,22,29/06     06,11,18,26/07     02,09,11,15,18,23,29/08    01,05/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>