ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

montenegro2.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αλβανία - Βοσνία - Κροατία - Σλοβενία - Σερβία
Αναχωρήσεις : Κυριακή - Δευτέρα   01/05   -   30/09/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
xl_7173_TP-LJUBLJANA-finedininglovers.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αλβανία - Βοσνία - Κροατία - Σλοβενία - Σερβία
Αναχωρήσεις : 26/08     30/09/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
postojna velika 4.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ελλάδα - Κροατία - Σλοβενία - Βοσνία
Αναχωρήσεις : Σάββατο   01/07   -   09/09/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>