ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

dubrovnik10.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις Αλβανία - Βοσνία - Κροατία - Ίστρια - Πλοίο
Αναχωρήσεις : Δευτέρα   01/06   -   30/09/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
xl_7173_TP-LJUBLJANA-finedininglovers.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αλβανία - Βοσνία - Κροατία - Σλοβενία - Ιταλία -Πλοίο
Αναχωρήσεις :

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
italy_venice_.jpg
Διάρκεια : 8 - 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πλοίο - Σλοβενία - Κροατία - Βοσνία - Αλβανία
Αναχωρήσεις : 02,17/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
opatija-629.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αλβανία - Βοσνία - Κροατία - Ίστρια - Πλοίο
Αναχωρήσεις :  01,15/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>