ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

trebinje_by_drazen1804-d4xwzkk.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αλβανία - Βοσνία - Κροατία - Ίστρια -Σλοβενία - Ιταλία - Πλοίο
Αναχωρήσεις : Δευτέρα   -   Σάββατο   01/06    -   30/09/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
xl_7173_TP-LJUBLJANA-finedininglovers.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αλβανία - Βοσνία - Κροατία - Σλοβενία - Ιταλία -Πλοίο
Αναχωρήσεις : Σάββατο   01/06   -   31/08/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
opatija-629.jpg
Διάρκεια : 8 - 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αλβανία - Βοσνία - Κροατία - Ίστρια - Πλοίο
Αναχωρήσεις : 17/06   05,08,19,21/07   02,07,09,14,23/08   01,06,16,20,30/09   04,14,18,28/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>