ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

GROENLANDIA 2010 054_31_1205x800.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ρέκιαβικ - νησιά Γουέσταμ - Βικ - Ιλουλισσάτ
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
skaftafell_hnjukur.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ρέικιαβικ - Βικ - Χοφν- Εγκίλσταντιρ - Λίμνης Μάιβατν
Μπόργκανες - Αμασαλίκ

Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
GROENLANDIA 2010 054_31_1205x800.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ρέγκιαβικ - Ιλούλισσατ - Χάμαρ - Ακουρέϊρι - λίμνη Μυβάτν                              Μπρέινταλσβικ - Kirkjubæjarklaustur - Γκειζίρ
Αναχωρήσεις :
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>