ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

GROENLANDIA 2010 054_31_1205x800.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σκόγκαφος - Χοφν - Χούσαβικ - περιοχή Grábrók - Ρέκιαβικ - Ιλούλισσατ
Αναχωρήσεις : 22/06   20/07   10/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
skaftafell_hnjukur.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χραουνφοσσάρ -Ακουρεϊρι -Μπρεϊονταλσβικ- Σκάφτεφελ - Χέκλα Ρέϋκχολτ - Ρέϊκιαβικ - Ιλούλισσατ
Αναχωρήσεις : 28/07/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>