ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

GROENLANDIA 2010 054_31_1205x800.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ρέϊκιαβικ - Σάουνταρκρόκουρ - Ακουρέιρι - λίμνη Μύβατν Νεσκαουπστάντουρ - Χέλλα - Σέλφος - Ιλούλισατ
Αναχωρήσεις : 18/07

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>