ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

postojna07.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λουμπλιάνα - Οπάτια
Αναχωρήσεις : 14,21,28/07    4,11,18,25/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
media_149431842985968700.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λουμπλιάνα - Τεργέστη - Βενετία
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>