ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Dubrovnik.jpg
Διάρκεια : 5 , 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ελλάδα / Αλβανία - Βοσνία / Μαυροβούνιο
Αναχωρήσεις : 5ημ. 25/10         6ημ. 24/10/2018  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
postojna07.jpg
Διάρκεια : 8 , 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αλβανία / Ελλάδα - Βοσνία - Κροατία - Σλοβενία - Σερβία
Αναχωρήσεις : 8ημ 20,21,27/10      10,24/11   9ημ. 21/10    04/11     02/12/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Split_Croatia_by_C_through_my_Is.jpg
Διάρκεια : 8, 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πλοίο - Σλοβενία - Κροατία - Βοσνία - Αλβανία
Αναχωρήσεις : 8ημ. 29/09   13,20/10   10ημ.     03,24/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>