ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

azores-sao-miguel.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα - Φούντσαλ - Πόντα Ντελγκάδα
Αναχωρήσεις :09/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
madeira20.JPG
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα - Φούντσαλ - Πόντα Νταλγάδα - Χορτα - Τερσέϊρα
Αναχωρήσεις : 15/06    07/08   22/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>