ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

pakistan-kalash.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ισλαμαμπάντ - Σαϊντού Σαρίφ – Τσιτράλ – Αγιούν – Πεσαβάρ
Αναχωρήσεις :11/12/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
pakistan2.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ισλαμαμπάντ – Μπεσάμ – Γκιλτζίτ – Χούνζα – Φαντέρ – Τσιτράλ – κοιλάδα Μπομπουρέτ – Αγιούν – Σαντού Σαρίφ – Πεσαβάρ – Λαχώρη
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>