ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Petra-Jordan-003.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηρυτός - Αμμαν - Νεκρά Θάλασσα - Ουάντι Ραμ - Πέτρα
Αναχωρήσεις : 12/06    02,23/07    06,20/08    03,17/09/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>