ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Petra-Jordan-003.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηρυτός - Αμμαν - Νεκρά Θάλασσα - Ουάντι Ραμ - Πέτρα
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>