ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Thimphu-Chorten.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κατμαντού - Θίμφου - Πουνάκα - Πάρο - Κατμαντου
Αναχωρήσεις :  14/07    02,11,23/08    20/09     25/10    20/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>