ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Thimphu-Chorten.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κατμαντού - Θίμφου - Πουνάκα - Πάρο
Αναχωρήσεις : 17/07 & 07,14,21/08 & 08,22/09

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>