ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

hotel-casino-monaco.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πλοίο - Νίκαια / Κάννες - Μιλάνο
Αναχωρήσεις : Δευτέρα 01/04 - 10/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cannes_night1.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πλοίο - Γένοβα - Μασσαλία - Νίκαια - Μιλάνο
Αναχωρήσεις : 28/04    12,26/05    09,23/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
monaco1.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πλοίο - Μιλάνο - Κάννες
Αναχωρήσεις :

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>