ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

hotel-casino-monaco.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πλοίο - Νίκαια / Κάννες - Μιλάνο
Αναχωρήσεις : Δευτέρα 01/06 - 10/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cannes_night1.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πλοίο - Γένοβα - Μασσαλία - Νίκαια - Μιλάνο
Αναχωρήσεις : 23/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
monaco1.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πλοίο - Γένοβα - Μασσαλία - Νίκαια
Αναχωρήσεις : 10,24,31/07    07,14,28/08    11,25/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>