ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

budapest odiki.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νις - Βουδαπέστη
Αναχωρήσεις : 17/02   17/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
salzburg_austria_travel_wallpaper-t1.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Νις - Βουδαπέστη - Βιέννη
Αναχωρήσεις : 17/02    17/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cesky-krumlov.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιαγκοντίνα /Κρούσεβατς / Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη
Αναχωρήσεις : Σάββατο & 17/02     10,24/03    05,06/04/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
central_europe.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νις - Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη - Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη
Αναχωρήσεις : 17/02    24/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
munich_160px.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιακοντίνα / Κρούσεβατς - Βουδαπέστη - Πράγα - Μόναχο - Βιέννη
Αναχωρήσεις : Παρασκευή

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
belvedere_palace_vienna_austria.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νις - Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη - Πλοίο
Αναχωρήσεις : 16/02    17/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>