ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

budapest hungary1.jpg
Διάρκεια : 6 , 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κρακούγεβατς / Παρατσίν / Νις / Βουδαπέστη
Αναχωρήσεις : 6ημ   20,21,26,28/10  17/11  , 7ημ. 21,28/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
country_Vienna.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη - Γιακοντίνα / Κρούσεβατς
Αναχωρήσεις : 21,28/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Karlovy_Vary_Czech.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κρούσεβατς /Νις / Θεσσαλονίκη / Ζάγκρεμπ/ Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη
Αναχωρήσεις : 20,21,27/10     10,11,24/11     06/12/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cesky-krumlov.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νις / Κρούσεβατς - Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη - Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη
Αναχωρήσεις : 13,20,27/10     20/12/2018     02/01/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
munich_160px.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κρούσεβατς - Βουδαπέστη - Πράγα - Μόναχο - Βιέννη
Αναχωρήσεις : 12,19,26/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>