ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

budapest hungary1.jpg
Διάρκεια : 6 , 7, 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κρακούγεβατς / Παρατσίν / Νις / Θεσσαλονίκη - Ζέγκεντ - Βουδαπέστη
Αναχωρήσεις : 6ημ κάθε Κυριακή από 01/07 - 30/09    &     11,24,25/08   02,06,08,16,22,30/09   14,21,28/10   , 7ημ. κάθε Σάββατο από 30/06 - 30/09    
8ημ. κάθε Παρασκευή από 06/07 - 30/09

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
country_Vienna.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη - Γιακοντίνα / Κρούσεβατς
Αναχωρήσεις : κάθε Κυριακή 01/07 - 30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Karlovy_Vary_Czech.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κρούσεβατς /Νις / Θεσσαλονίκη / Ζάγκρεμπ/ Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη
Αναχωρήσεις : Σάββατο  01/05  -  30/09     &    16,30/09    13,20/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cesky-krumlov.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νις / Κρούσεβατς - Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη - Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη
Αναχωρήσεις : κάθε   Σάββατο   07/07   -   29/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
munich_160px.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κρούσεβατς - Βουδαπέστη - Πράγα - Μόναχο - Βιέννη
Αναχωρήσεις : Παρασκευή 01/07 - 31/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>