ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

budapest odiki.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κρακούγεβατς / Παρατσίν / Νις - Βουδαπέστη
Αναχωρήσεις : 28/04     25,26/05    16,23,30/06    21/07/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
salzburg_austria_travel_wallpaper-t1.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Νις - Βουδαπέστη - Βιέννη
Αναχωρήσεις : 28/04    26/05    23/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cesky-krumlov.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιαγκοντίνα /Κρούσεβατς / Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη
Αναχωρήσεις : Σάββατο - 20/10 & 27,28/04     26/05    23/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
munich_160px.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιακοντίνα / Κρούσεβατς - Βουδαπέστη - Πράγα - Μόναχο - Βιέννη
Αναχωρήσεις : Παρασκευή 01/04 - 31/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
belvedere_palace_vienna_austria.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νις - Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη - Πλοίο
Αναχωρήσεις : 27,28/04    11,25/05    08,22/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>