ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

sabancicamii.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : Καθημερινά   01/09 - 31/10   &   Πέμπτη - Σάββατο   01/09 - 15/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
istanbul2.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : Πέμπτη - Παρασκευή   01/09   -   30/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
turkey1[1].jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 01/0-   -   14/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>