ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

sabancicamii.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : Καθημερινά   07/01 - 15/03   &   22/03     19,28/04    17,25/05/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
turkey1[1].jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : Πέμπτη - Παρασκευή   &   20,27/01    10,16,17/02    10,17,23,24/03    

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>