ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

sabancicamii.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : Πέμπτη - Σάββατο 01/05 - 30/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
turkey1[1].jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : Τετάρτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή 01/05 - 30/06    &    01,02/06

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>