ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

turkey1[1].jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : Καθημερινά    01/05   -   30/09/2018   

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Trabzon.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τραπεζούντα - Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : 13/08/2018   

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
sinasos.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καππαδοκία - Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : κάθε Παρασκευή    &    Σάββατο     16/06     -    30/09/2018   

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ankara-turkey.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κωνσταντινούπολη - Τραπεζούντα - Σεβάστεια - Προκόπι - Άγκυρα
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>