ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

turkey1[1].jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : 22,23,24,29,30,31/12/2017

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
istanbul2.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : 23,24,29,30,31/12/2017     &     04/01/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>