ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

turkey1[1].jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : Τρίτη - Τετάρτη - 30/06     &     27/04    11,25/05    15,29/06/2018   

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
sinasos.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καππαδοκία - Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : 27/04    24,25/05/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ankara-turkey.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κωνσταντινούπολη - Τραπεζούντα - Σεβάστεια - Προκόπι - Άγκυρα
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>