ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

prague_tout.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πράγα
Αναχωρήσεις : κάθε  Τετάρτη - Σάββατο - 17/10       &        15,29/06     19,20,26,27/07
02,03,11,15,23,24,30,31/08     14,21/09      05,12/10/2018


Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>