ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

prague_tout.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πράγα
Αναχωρήσεις :  Τετάρτη - Σάββατο - 17/10    &     28/04    23,24,25/05/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>