ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Prague-Christmas-Market.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πράγα
Αναχωρήσεις : 22,23,24,26,27,28,29,30/12/2017     02,03,04/01/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Karlovy_Vary_Czech.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πράγα
Αναχωρήσεις : 22,23,24,26,29,30/12/2017        02,03/01/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
prague-christmas.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πράγα
Αναχωρήσεις : 23/12/2017     04/01/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cesky-winter.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πράγα - Τσέσκυ Κρουμλώβ
Αναχωρήσεις : 23/12/2016

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>