ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

prague_tout.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πράγα
Αναχωρήσεις : κάθε  Τετάρτη 01/09 - 31/10       &               05,10,12,24,25/10     08,15,22/11    06,13,14,16,18,19/12/2018

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>