ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

prague_tout.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πράγα
Αναχωρήσεις : κάθε  Τετάρτη - Σάββατο - 17/10       &      11,15,23,24,30,31/08     14,21/09      05,12/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>