ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

prague_tout.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πράγα
Αναχωρήσεις : κάθε  Πέμπτη 10/01 - 28/02       &               07,08,14,21,22,28/03    25/04    01/05    13/06/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>