ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

paris2.jpg
Διανυκτερεύσεις : Παρίσι
5 ημέρες / Αναχωρήσεις :    κάθε Πέμπτη 01/08 -30/8 & 04/08 02/09
6 ημέρες / Αναχωρήσεις : 04,11,18,26/08

Τιμοκατάλογος ...                                                  Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>
NormandyDougPearsonJAI4.jpg
Διανυκτερεύσεις : Παρίσι
6 ημέρες/Αναχωρήσεις: κάθε Σάββατο & Δευτέρα από 4/7 - 14/9 & 21/07 11/8
7 ημέρες / Αναχωρήσεις : 03,09,08,17,31/08  03/09

Τιμοκατάλογος ...                                                  Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>
109078__castles-of-loire-france_p.jpg
Διανυκτερεύσεις : Παρίσι
7 ημέρες / Αναχωρήσεις : 19,31/07 02,09,13,14,16,20,23,27/08 03/09
8 ημέρες / Αναχωρήσεις : 06/08

Τιμοκατάλογος ...                                                  Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>
normandia1.jpg
Διανυκτερεύσεις : Καέν - Τουρ - Ρουέν - Ανζέρ - Κάστρα Λίγηρα - Παρίσι
Αναχωρήσεις : 01,12,15/08   05,24/09   22/10

Τιμοκατάλογος ...                                                  Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>
Disneyland_Park_Paris.jpg
Διανυκτερεύσεις : Παρίσι - Ντίσνευλαντ
6 ημέρες / Αναχωρήσεις : 04,11,26/08
7 ημέρες / Αναχωρήσεις : 02,03,09,16,17,23,30,31/08

Τιμοκατάλογος ...                                                  Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>
parc asterix.jpg
Διανυκτερεύσεις : Παρίσι - Ντίσνευλαντ
6 ημέρες / Αναχωρήσεις : 06/08
7 ημέρες / Αναχωρήσεις : 13,20,27/08 03/09

Τιμοκατάλογος ...                                                  Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>