ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

malta_2056303b.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μάλτα
Αναχωρήσεις : Σάββατο 13/01    -   28/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Gozo-Malta.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μάλτα
Αναχωρήσεις : 23/01     20/02     20/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>