ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

malta_2056303b.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μάλτα
Αναχωρήσεις : Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο - Κυριακή     01/05     -    30/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Gozo-Malta.jpg
Διάρκεια : 4 - 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μάλτα
Αναχωρήσεις : 10,17,24,26/05   23,30/06    12,26/07    02,09,11,23/08    06,20/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>