ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

malta_2056303b.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μάλτα
Αναχωρήσεις : κάθε Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο - Κυριακή     01/05     -    30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Gozo-Malta.jpg
Διάρκεια : 4 - 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μάλτα
Αναχωρήσεις : 23,30/06    12,14,21,25,26,28/07    01,02,08,09,11,15,18,22,23,25/08    01,06,08,15,20/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>