ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

malta_2056303b.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μάλτα
Αναχωρήσεις : κάθε Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο - Κυριακή     01/09     -    31/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Gozo-Malta.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μάλτα
Αναχωρήσεις : 20,25,27/10     17/11     15/12/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>