ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Gozo-Malta.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μάλτα
Αναχωρήσεις :  23,26,30/12/2017

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Christmas in Malta.JPG
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μάλτα
Αναχωρήσεις : 24,31/12/2017

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>