ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

malta_2056303b.jpg
Διάρκεια : 4 , 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μάλτα
Αναχωρήσεις : 26/04     01/05     &     κάθε Σάββατο     22/06 - 07/09/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
Gozo-Malta.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μάλτα
Αναχωρήσεις : 26/04     24/05    15/06/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>