ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

christmas_bansko.jpg
Διάρκεια : 3 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπάνσκο
Αναχωρήσεις : 05,06,07,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26/12/2016     &     04,05/01/18

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Borovets.jpg
Διάρκεια : 4 - 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπόροβετς
Αναχωρήσεις : 20,21,22,23,24,25/12/2017

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Bulgaria.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σόφια
Αναχωρήσεις :  26/12/2017

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>