ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

bansko_bulgaria_2006.jpg
Διάρκεια : 3 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπάνσκο
Αναχωρήσεις : Καθημερινά     07/01 - 31/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Borovets.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπόροβετς
Αναχωρήσεις : Καθημερινά   27/01   -   31/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Bulgaria.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σόφια
Αναχωρήσεις :  Καθημερινά   07/01   -   31/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>