ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

JORDAN.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα
Αναχωρήσεις : 01/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Petra-Jordan-003.jpg
Διάρκεια : 6 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ
Αναχωρήσεις : 24,25/04/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Dead-Sea-Jordan.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : 12,26/04    03,10,17,24,31/05    07,14,17,21,28/06     12,19/07     02,09,16,23,30/08      07,14/09/2019   

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
aqaba03.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ / Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : 25/04/2019    

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
jordans-desert-jordan-wadi-rum.jpg
Διάρκεια : 7 , 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : 22,25/04     03,04,10,17,18,31/05     15,16,22,28/06    20/07     03,24/08     06,14,20/09    04,20/10/2019    

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>