ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

JORDAN.jpg
Διάρκεια : 5 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα
Αναχωρήσεις : κάθε Κυριακή - Τετάρτη - Παρασκευή     01/11    -    15/12
21,23,26,28,30/12/2018     02,04/01/2019


Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Dead-Sea-Jordan.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : κάθε Παρασκευή & Κυριακή     από  01/10    - 15/12    &     21,23,28,30/12/2018      06/01/2019   

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Petra-Jordan-003.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ
Αναχωρήσεις : κάθε    Παρασκευή - Κυριακή    01/09 - 15/12     21,28/12/2018     02/01/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
jordans-desert-jordan-wadi-rum.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : κάθε Πέμπτη - Παρασκευή - Κυριακή    01/09      -    15/12/2018
20,21,27,28/12/2018       03,04/01/2019    


Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>