ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Dead-Sea-Jordan.jpg
Διάρκεια : 6 -7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : Παρασκευή  01/05  -  30/09/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
petra iordania.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν- Πέτρα - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : 23,30/06   7,21/07   11,28/08   09,22/09/2017   

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
jordans-desert-jordan-wadi-rum.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : Πέμπτη 01/06-30/09       08,22,26/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>