ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

JORDAN.jpg
Διάρκεια : 5 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα
Αναχωρήσεις : κάθε Κυριακή - Τετάρτη - Παρασκευή     01/09    -    30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Dead-Sea-Jordan.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : κάθε Παρασκευή & Κυριακή     από  01/09    - 15/12    &     21,27,28/10/2018   

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
petra iordania.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : κάθε Παρασκευή - Κυριακή    01/09    - 30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Petra-Jordan-003.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ
Αναχωρήσεις : κάθε    Πέμπτη - Παρασκευή - Κυριακή    01/09 - 30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
jordans-desert-jordan-wadi-rum.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : κάθε Πέμπτη - Παρασκευή - Κυριακή    01/09      -    15/12/2018    

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>