ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

JORDAN.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα
Αναχωρήσεις : Παρασκευή - Κυριακή 15/01 - 31/03 & 16,18/02/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Dead-Sea-Jordan.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : Κυριακή 15/01 - 31/03     &     18/02     25/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Petra-Jordan-003.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ
Αναχωρήσεις : Παρασκευή - Κυριακή    15/01   -   31/03    &    16,18/02/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
jordans-desert-jordan-wadi-rum.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : 05,06,27/04    25/05    15,29/06    13,27/07/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>