ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

JORDAN.jpg
Διάρκεια: 6, 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις: Αμμάν - Νεκρά Θάλασσα - Πέτρα
Αναχωρήσεις:

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Petra-Jordan-003.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : 01/07 & 09/09 & 27/10 & 15/11 & 06/12

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
jordans-desert-jordan-wadi-rum.jpg
Διάρκεια : 7, 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις :
7 ημέρες:14/08 &18/09
8 ημέρες: 02,09/08 & 25/10 & 15,22/11
Καθημερινά 01/07 - 31/08    


Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>