ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Petra-Jordan-003.jpg
Διάρκεια : 6 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ
Αναχωρήσεις : Κυριακή & Παρασκευή 01/02 - 31/03/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Dead-Sea-Jordan.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : Κυριακή   από  01/02    - 31/03    &      08,22/03      12,26/04    10,24,31/05    07,14,17,28/06/2019   

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
aqaba03.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ / Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : Παρασκευή - Κυριακή    01/02 - 31/03 & 15/02    08,22,31/03/2019    

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
jordans-desert-jordan-wadi-rum.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : Παρασκευή 01/02      -    31/03 & 05,25,26/04     03,10,17,31/05    16,28/06    06,20/09    04/10/2019    

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>