ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

JORDAN.jpg
Διάρκεια : 5 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα
Αναχωρήσεις : Κυριακή - Τετάρτη - Παρασκευή     01/05    -    30/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Dead-Sea-Jordan.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : Παρασκευή     01/05 - 30/06     &    06,25/05    10,22/06    08,20/07/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
petra iordania.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : 06,13,27/04/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Petra-Jordan-003.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ
Αναχωρήσεις : Πέμπτη - Παρασκευή - Κυριακή    01/05 - 30/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
jordans-desert-jordan-wadi-rum.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : Παρασκευή    01/05    -    30/06    &       25/05    15,29/06    13,27/07/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>