ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

JORDAN.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα
Αναχωρήσεις : κάθε Παρασκευή   01/05   –   30/09/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Dead-Sea-Jordan.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : κάθε Παρασκευή 01/05 - 30/09    &     17/06     07,21/07   11/08/2019   

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Petra-Jordan-003.jpg
Διάρκεια : 5 , 6 , 7 , 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : κάθε Παρασκευή & Κυριακή 01/05 - 30/09/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
aqaba03.jpg
Διάρκεια : 7 , 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ
Αναχωρήσεις : κάθε   Πέμπτη - Παρασκευή   01/05   -   30/09/2019    

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
jordans-desert-jordan-wadi-rum.jpg
Διάρκεια : 7 , 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : κάθε Παρασκευή 01/05 - 30/09     04,18/05     15,16,22/06    20/07     03,24/08     14/09/2019    

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>