ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

JORDAN.jpg
Διάρκεια : 5 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα
Αναχωρήσεις : Τετάρτη - Παρασκευή     01/10   -   15/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Petra-Jordan-003.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ
Αναχωρήσεις : Παρασκευή    01/10   -   15/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Dead-Sea-Jordan.jpg
Διάρκεια : 6 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : Παρασκευή  - Κυριακή   01/09  -  15/12    &    20/10    5,19/11   03/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
petra iordania.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν- Πέτρα - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : Παρασκευή   -   Κυριακή    01/10   -   15/12   &   20/10/2017 

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
jordans-desert-jordan-wadi-rum.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ουάντι Ραμ - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : Πέμπτη   01/09 - 31/10        08,20,22,26/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>