ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

egypt_sphinx_great.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κάϊρο
Αναχωρήσεις :   07,13,14,15,18,20,21,25,28/04/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
CairoUniv.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κάϊρο
Αναχωρήσεις : Παρασκευή 01/03 - 30/04    07,11,13,14,15,18,20,21,25,28/04/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
sakkara.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κάϊρο
Αναχωρήσεις : κάθε Πέμπτη 01/03 - 30/04   13,18/04/2014

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
SharmElSheikh_02.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κάϊρο - Σαρμ Ελ Σέϊχ
Αναχωρήσεις : Τρίτη - Παρασκευή 01/03 - 30/4   &  7,11,13,14,15,18,20,21,25,28/4/217

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
nile-egypt.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κάϊρο / Ασουάν - Κρουαζιερόπλοιο
Αναχωρήσεις : Πέμπτη-Κυριακή 01/03-30/04 & 09,13,16,23,30/04/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
egypt-camel.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κάϊρο - Κρουαζιερόπλοιο
Αναχωρήσεις :  7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,25,28,29,30/04/17

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
neilos cruises.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κάϊρο - Κρουαζιερόπλοιο
Αναχωρήσεις: Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή - Κυριακή 01/03 - 30/04                            07,11,13,14,15,18,20,21,22,25,28,29/4/17

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
east-side-alexandria-egypt.jpg
Διάρκεια : 8 - 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κάϊρο - Ασουάν - Κρουαζιερόπλοιο
Αναχωρήσεις : Τρίτη - Παρασκευή - Κυριακή 01/03 - 30/04 &   10,12,13,14/04/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
nile_cruise_cairo_to_aswan_nile.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κάϊρο - Κρουαζιερόπλοιο
Αναχωρήσεις : Πέμπτη 01/03 - 30/04 &   13,20,27/04/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
8885140-saint-catherine-s-monastery-on-the-sinai-peninsula-egypt.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κάϊρο - Κρουαζιερόπλοιο - Σινά
Αναχωρήσεις :

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Nile_Pharaoh_Cruise.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ασουάν - Κρουαζιερόπλοιο - Σαρμ Ελ Σέϊχ
Αναχωρήσεις : Πέμπτη - Κυριακή 01/03 - 30/04 &  13,20,27/04/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
sharm_el_sheikh5.jpg
Διάρκεια :10 -11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κάϊρο - Κρουαζιερόπλοιο - Σαρμ Ελ Σέϊχ
Αναχωρήσεις : Τρίτη - Κυριακή 01/03 - 30/04   &       07,11,14,15,18,21,25,28/04/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Hurghada_best_tour.jpg
Διάρκεια : 10 -11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κάϊρο - Κρουαζιερόπλοιο - Χουργκάντα
Αναχωρήσεις : Τρίτη - Κυριακή 01/03 - 30/04   &       07,11,14,15,18,21,25,28/04/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>