ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

douz2.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χαμμαμέτ - Ντουζ - Τοζέρ - Σους
Αναχωρήσεις :  06,20,25,27,29/04    11,25/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
safari jeep tunish.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τύνιδα - Καϊρουάν - Τοζέρ - Ντουζ - Τοζέρ - Πορτο Ελ Καντάουϊ - Μοναστίρ
Αναχωρήσεις : κάθε Σάββατο   15/06   -   07/09/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
tunisia-douz.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χαμμαμέτ - Ντουζ - Τοζέρ
Αναχωρήσεις : 20,25,27,29/04    11,25/05/2019  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>