ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

douz2.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χαμμαμέτ - Ντουζ - Τοζέρ - Σους
Αναχωρήσεις :  18/06    30/07    06,13/08/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
safari jeep tunish.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τύνιδα / Γκαμάρθ - Καϊρουάν - Τοζέρ - Ντουζ - Σφαξ - Χαμμαμέτ
Αναχωρήσεις : κάθε Σάββατο  - Τρίτη 15/06   -   07/09     &    27/07    10,17/08/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
tunisia-douz.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χαμμαμέτ - Ντουζ - Τοζέρ
Αναχωρήσεις : κάθε    Σάββατο    01/06    -    26/10/2016  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>