ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

tozeur-selja-tunisia.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χαμμαμέτ / Σους - Τοζέρ
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                 Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
douz2.jpg
Διάρκεια : 6 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χαμμαμέτ - Ντουζ - Τοζέρ - Γκάμαρθ
Αναχωρήσεις :
6, 7 ημέρες: Κάθε Τρίτη & Σάββατο
8 ημέρες: 07,21/08 & 04,18/09 & 23/10


Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
safari jeep tunish.jpg
Διάρκεια : 8 - 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γκαμάρθ - Τύνιδα - Τοζέρ - Ντουζ - Χαμμαμέτ
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
tunisia-douz.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χαμμαμέτ - Ντουζ - Τοζέρ
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>