ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

douz2.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χαμμαμέτ - Ντουζ - Τοζέρ - Σους
Αναχωρήσεις : κάθε - Πέμπτη - Παρασκευή    01/06   -   30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
safari jeep tunish.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χαμμαμέτ - Ντουζ - Τοζέρ - Σους
Αναχωρήσεις : κάθε Σάββατο - Πέμπτη - Παρασκευή     01/06    -    30/09/2018  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
tozeur-selja-tunisia.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τύνιδα - Σους - Ντουζ - Τοζέρ - Χαμμαμέτ
Αναχωρήσεις : 23/08    13/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>