ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

douz2.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χαμμαμέτ - Ντουζ - Τοζέρ - Σους
Αναχωρήσεις : κάθε - Πέμπτη - Παρασκευή    01/09   -   30/09     &    13,27/10   10,24/11    08/12/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
safari jeep tunish.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χαμμαμέτ - Ντουζ - Τοζέρ - Σους
Αναχωρήσεις : κάθε Σάββατο - Πέμπτη - Παρασκευή     01/09    -    30/09/2018  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>