ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

maracces.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μαρακές
Αναχωρήσεις : 22,29,30/04/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
CASABLANCA.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ / Εσσαουρία- Φεζ - Μαρακές
Αναχωρήσεις : 25,30/04         02/05     15/06/2019  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
224530_1012151944003437543_STD.jpg
Διάρκεια : 8 - 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καζαμπλάνκα - Φεζ - Έρφουντ / Ουαρζαράτ - Ντάντες - Μαρακές
Αναχωρήσεις : 25,30/04     02/05/2019    

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Modern-Kasbah.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μαρακές - Ντάντες - Ερφούντ - Κάσμπα - Ουαρζαράτ
Αναχωρήσεις : 27/04     26/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Morocco_Palace.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καζαμπάνκα - Ταγγέρη - Σεφχάουζεν - Φεζ - Έρφουντ / Μερζούγκα
Ντάντες/Ουαρζαζάτ - Μαρακές

Αναχωρήσεις : 03,12,24,26,25/04     09,20/05    06,13,25,29/06/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>