ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

isfahan.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σιράζ - Γιαζντ - Ισφαχάν - Τεχεράνη
Αναχωρήσεις : 08,11,14,22,25,28/07       03,04,05,08,11,12,22,23,25,26/08    12,13,16,26/09    07,09,21,23/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
teheran07.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Τεχεράνη - Περσέπολη - Γιαζντ - Ισφαχάν - έρημος Μαντιναμπάντ
Αναχωρήσεις :  07,21/07    11,25/08    08,29/09    07,21/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
persepolis-2.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταυρίδα - Μπαντάρ Ανζαλί - Τεχεράνη - Ισφαχάν - Γιαζντ - Σιράζ
Αναχωρήσεις : 08,22/07    05,12,23,26/08    16/09    07,21/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
giaznt.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τεχεράνη - Κερμανσάχ -Αχβάζ - Σιράζ - Κερμάν - Γιαζντ - Ισφαχάν
Αναχωρήσεις : 14/07    11/08    13/09/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                                  Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>