ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

isfahan.jpg
Διάρκεια : 8 - 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σιράζ - Γιαζντ - Ισφαχάν - Τεχεράνη
Αναχωρήσεις :   10,14,29/04   03,24/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
teheran07.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Τεχεράνη - Περσέπολη - Γιαζντ - Ισφαχάν - έρημος Μαντιναμπάντ
Αναχωρήσεις :   14,28/04     19/05     02,16/6     21/07    11,25/08     08,29/09/17

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
persepolis-2.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταυρίδα - Μπαντάρ Ανζαλί - Τεχεράνη - Ισφαχάν - Γιαζντ - Σιράζ
Αναχωρήσεις : 12,29/04    03,24/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>