ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

isfahan.jpg
Διάρκεια :8 - 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τεχεράνη - Ισφαχάν - Γιαζντ - Σιραζ
Αναχωρήσεις : 08,15,21,29/06    06,12,26/07     03/08     07,09,20,21/09/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
1435487446_irantraveller4.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τεχεράνη - Ισφαχάν - Γιαζντ - Σιράζ - Κερμάν
Αναχωρήσεις :  14/06       19/07     09/08 20/09    25/10/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
IRAN ISFAHAN.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταυρίδα - Αντζαλί - Τεχεράνη - Ισφαχάν - Γιαζντ - Σιράζ
Αναχωρήσεις : 04,11,25/06    16,30/07    27/08    03,17/09/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>
giaznt.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταυρίδα - Τεχεράνη - Κερμανσάχ -Αχβάζ - Σιράζ - Κερμάν - Γιαζντ - Ισφαχάν
Αναχωρήσεις : 13/10/2019

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                                  Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>