ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

isfahan.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σιράζ - Γιαζντ - Ισφαχάν - Τεχεράνη
Αναχωρήσεις : 03,17/02    17,24/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
teheran07.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Τεχεράνη - Περσέπολη - Γιαζντ - Ισφαχάν - έρημος Μαντιναμπάντ
Αναχωρήσεις :  03,17/02    17,24/03/2018    

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
1435487446_irantraveller4.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κερμάν - Γιαζντ - Σιράζ - Ισφαχαν - Τεχεράνη
Αναχωρήσεις : 10/02/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
IRAN ISFAHAN.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σιράζ - Γιαζντ - Ισφαχαν - Τεχεράνη - Ταυρίδα
Αναχωρήσεις : 04,21/04    05,19/05    09,23/06    07,21/07/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>
persepolis-2.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Σιράζ - Μπαντάρ Αμπάς - Γιαζντ - Ισφαχάν - Τεχεράνη - Ανζαλί - Ταυρίδα
Αναχωρήσεις : 01/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>