ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1435487446_irantraveller4.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τεχεράνη - Κερμάν - Σιράζ - Γιάζντ - Ισφαχάν
Αναχωρήσεις : 24/07 & 07/08 & 04/09

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
IRAN ISFAHAN.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταυρίδα - Αντζαλί - Τεχεράνη - Ισφαχάν - Γιαζντ - Σιράζ
Αναχωρήσεις : 

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>
giaznt.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταυρίδα - Τεχεράνη - Κερμανσάχ - Αχβάζ - Σιράζ - Κερμάν - Ισφαχάν
Αναχωρήσεις : 11/07 & 08/08 & 18/09 & 17/10

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>