ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

isfahan.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σιράζ - Γιαζντ - Ισφαχάν - Τεχεράνη
Αναχωρήσεις : Παρασκευή     01/10 - 31/12    06,09,20,21,23/10     18,25/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
teheran07.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Τεχεράνη - Περσέπολη - Γιαζντ - Ισφαχάν - έρημος Μαντιναμπάντ
Αναχωρήσεις :  07,21/10    11/11    02,22,29/12/2017   

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
persepolis-2.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταυρίδα - Μπαντάρ Ανζαλί - Τεχεράνη - Ισφαχάν - Γιαζντ - Σιράζ
Αναχωρήσεις : 03,05,07,19,21/10    18/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
giaznt.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τεχεράνη - Κερμανσάχ -Αχβάζ - Σιράζ - Κερμάν - Γιαζντ - Ισφαχάν
Αναχωρήσεις :

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                                  Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>