ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

isfahan.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σιράζ - Γιαζντ - Ισφαχάν - Τεχεράνη
Αναχωρήσεις : 23,30/12/2017     &     07/01/2018

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
teheran07.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Τεχεράνη - Περσέπολη - Γιαζντ - Ισφαχάν - έρημος Μαντιναμπάντ
Αναχωρήσεις :  22,29/12/2017     &     06/01/2018   

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
1435487446_irantraveller4.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κερμάν - Γιαζντ - Σιράζ - Ισφαχαν - Τεχεράνη
Αναχωρήσεις : 23/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
giaznt.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Σιράζ - Γιαζντ - Ισφαχάν - Τεχεράνη - Ταυρίδα
Αναχωρήσεις : 25/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
persepolis-2.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταυρίδα - Μπαντάρ Ανζαλί - Τεχεράνη - Ισφαχάν - Γιαζντ - Σιράζ
Αναχωρήσεις :

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>