ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

amsterdam3.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άμστερνταμ
Αναχωρήσεις : Καθημερινά      -    30/09   &     25/07    01,15/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
EVROPI.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άμστερνταμ
Αναχωρήσεις :   14/06    26/07    02,11,17/08/2018 

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>