ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

amsterdam3.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άμστερνταμ
Αναχωρήσεις : Καθημερινά 01/04 - 30/06   &    28/04    12,19/05    16,23,30/06    25/07    01,15/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
EVROPI.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άμστερνταμ
Αναχωρήσεις : 28/04      10/05     14/06    26/07    02,11,17/08/2018 

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>