ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

amsterdam_christmas.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άμστερνταμ
Αναχωρήσεις : 22/12/2017     &     02/01/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
christmas-amsterdam.jpg
Διάρκεια : 4 - 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άμστερνταμ
Αναχωρήσεις : 22,23,26,27/12/2017     &       02,03,04,05/01/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>