ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

munich_160px.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μόναχο
Αναχωρήσεις : Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο 01/05 - 30/06   &   02/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                             Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
nuremberg15.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νυρεμβέργη
Αναχωρήσεις : 02/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
berlin-2.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βερολίνο
Αναχωρήσεις : Τετάρτη - Κυριακή 01/04 - 30/06   &     01,02/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
REGENSBOURG.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ερφούρτη - Δρέσδη - Βερολίνο
Αναχωρήσεις : 28/07    18/08/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
erfurt.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νυρεμβέργη - Ερφούρτη - Βερολίνο
Αναχωρήσεις : 02/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Schloss_Neuschwanstein.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μόναχο - Καρλσρούη - Στρασβούργο
Αναχωρήσεις :

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>