ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

munich_160px.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μόναχο
Αναχωρήσεις : Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο   07/01   -   31/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>
Castle_Neuschwanstein_Germany.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μόναχο
Αναχωρήσεις : 15/02/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
berlin-2.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βερολίνο
Αναχωρήσεις : 01,08,15,22/02    01,08,15/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>