ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

loukerni.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ζυρίχη
Αναχωρήσεις :  Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο 11/01 - 31/03    &    15/02/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
switzerland-magnificent-landscape-786714.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γενεύη
Αναχωρήσεις : Παρασκευή   12/01   -   31/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
650x365_basel_winter_650x365_1.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λωζάνη - Ζυρίχη
Αναχωρήσεις : 15/02/2018 

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
bernina-overview-1.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Λουκέρνη - Λωζάνη
Αναχωρήσεις : 14/02/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>