ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

loukerni.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λωζάνη - Ζυρίχη
Αναχωρήσεις : 27/04     24/05/2018 

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Zurich_City.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λωζάνη - Ζυρίχη
Αναχωρήσεις : 24/05    25/07    01,08,15/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
zurich-climathon-picture-small_large.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λωζάνη - Ζυρίχη - Μιλάνο
Αναχωρήσεις : 10,24,31/05    14,28/06    05,12/07/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
bernina-overview-1.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βαντούζ - Λουκέρνη - Λωζάνη - Ζυρίχη
Αναχωρήσεις :26/04/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Lausanne-Switzerland.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βασιλεία - Λωζάνη - Ζυρίχη
Αναχωρήσεις : 23,30/07    06,13,20,27/08    03/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>