ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

photo_lg_monaco.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κάννες
Αναχωρήσεις : 18,20,25,27/07      01,03,08,10,15,17,22,24,29,31/08/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
milan10.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Κάννες - Μιλάνο
Αναχωρήσεις : 03,10,17,24/08/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
escapade-marseille-panorama.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μασσαλία - Νίκαια - Γένοβα
Αναχωρήσεις : 23/06     17,24,31/07     07,14/08/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
MARSEILLE_FRANCE.JPG
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μασσαλία - Νιμ - Κάννες
Αναχωρήσεις : 25/07     01,08,15,22/08/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>