ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

boudapei.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βουδαπέστη
Αναχωρήσεις : Καθημερινά 01/04    -   30/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
budapest5.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βουδαπέστη
Αναχωρήσεις : 20,28,29/04     11,18,25/05    15,29/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
budapest hungary1.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βουδαπέστη
Αναχωρήσεις : 28/04    26/05/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>