ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

dubai safari.jpg
Διάρκεια : 4 , 5, 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : κάθε Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη    06/05    –    30/09/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ABU DUBI.jpg
Διάρκεια : 5 , 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : 25,26,27,29,30/4     1,2/5   &   κάθε Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη 6/5 – 30/9/19

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
kreek.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : 25,26,27/4     1,2/5  &   κάθε Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη 6/5 – 30/9/19/19

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>