ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

camel-safari-dubai.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : Καθημερινά   01/11   -   15/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
dubai safari.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη   01/11   -   15/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ABU DUBI.jpg
Διάρκεια : 6 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : Καθημερινά   01/11   -   15/12     &    21,22,23,24,26,27,28,29,30/12/17
02,03,04,05/2018


Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
kreek.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη   01/09   -   15/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>