ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

dubai safari.jpg
Διάρκεια : 4 - 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : Καθημερινά από 01/01 - 31/03/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ABU DUBI.jpg
Διάρκεια : 5 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : Καθημερινά   από 01/01 - 31/03     25,26,27/04     01,02/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
kreek.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : κάθε Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη     01/02    -    31/03    25,26,27/04     01,02/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>