ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

dubai safari.jpg
Διάρκεια : 4 - 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : Καθημερινά από 01/06 - 30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ABU DUBI.jpg
Διάρκεια : 5 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : Καθημερινά   από 1/6 - 30/9   & κάθε Πέμπτη - Παρασκευή 1/6 - 30/9/18

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
kreek.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : κάθε Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη     01/05    -    31/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
al_hamra_ras_al_khaimah.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάί - Ρας Ελ Χέϊμα / Άίμαν / Φουτζέϊρα
Αναχωρήσεις : Καθημερινά    01/06    -   30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>