ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

dubai safari.jpg
Διάρκεια : 4 - 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : Καθημερινά από 01/09 - 15/12/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ABU DUBI.jpg
Διάρκεια : 6 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : Καθημερινά   από 01/11 - 15/12    &    21,22,23,24,26,27,28,29,30/12/2018 02,03,04/01/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
kreek.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : κάθε Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη     01/10    -    15/12/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>