ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Nazareth-City-189321348131982_0_500.jpg
Διάρκεια : 5 , 6 , 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηθλεέμ / Ιεροσόλυμα
Αναχωρήσεις : 02,12/04      12,19,21/05   02,14/06/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
jerusalem.jpg
Διάρκεια : 6 - 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηθλεέμ / Ιεροσόλυμα
Αναχωρήσεις : 19,22,21,24,25/04/2017

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
haifa-7.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ναζαρέτ - Ναζαρέτ - Ιεριχώ - Ιερουσαλήμ
Αναχωρήσεις : 05/04    10,31/05    14,28/06    05,26/07    02,23/08    04,27/09/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>