ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Nazareth-City-189321348131982_0_500.jpg
Διάρκεια : 5 - 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηθλεέμ / Ιεροσόλυμα
Αναχωρήσεις : Παρασκευή -31/3 & 29,31/1   15,17/2    2,14,15,23/3   11,18,28/4    7,16,26/5/18

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Bethlehem-market-Ancient-picture-Holy-Land-.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηθλεέμ
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>