ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

JERALUMEASTER.jpg
Διάρκεια : 5 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηθλεέμ / Ιεροσόλυμα
Αναχωρήσεις : 03,04,05/04/2018  

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Nazareth-City-189321348131982_0_500.jpg
Διάρκεια : 5 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηθλεέμ / Ιεροσόλυμα
Αναχωρήσεις : Παρασκευή -30/4 & 23/3   9,11,12,18,28/4    7,12,16,20,25,26/5   10,22,29/6/18

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>