ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

SIDON-LEBANOS.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηρυτός
Αναχωρήσεις : 25,26,30/04    24/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
pigeon_rocks_in_beirut_by_portraitofalife-d5tflqr.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηρυτός - Βίβλος
Αναχωρήσεις : 26/04/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Petra-Jordan-003.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηρυτός - Αμμαν - Πέτρα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : 26/04    24/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>