ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

pigeon_rocks_in_beirut_by_portraitofalife-d5tflqr.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηρυτός - Βίβλος
Αναχωρήσεις : 23/12/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
SIDON-LEBANOS.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηρυτός
Αναχωρήσεις : 21,28/12/2018    04,18/01    08/02    01,22/03    05,26/04    24/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Petra-Jordan-003.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηρυτός - Αμμαν - Πέτρα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : 21,28/12/2018    18/01    08/02    01,22/03    05,26/04    24/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>