ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Trans-Siberian_SiberianRail.jpg
Διάρκεια : 11 - 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αικατερινούπολη - Νοβοσιμπίρσκ - Κρασνογιάρσκ - Ιρκούτσκ - Χαμπαρόβσκ - Πετροπαβλόφσκ - Βλαδιβοστόκ - τρένο -Τιουμέν - Τόμσκ -
Αναχωρήσεις :
11 ημέρες: 01/08
17 ημέρες: 15,26/07


Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
yekaterinburk-russia.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αικατερινούπολη - Τραίνο - Σούζνταλ - Μόσχα
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
lake-baikal-siberia-summer.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ιρκούτσκ - Τραίνο - Νοβοσιμπίρσκ - Αικατερινούπολη - Σούζνταλ - Μόσχα
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
trans-siberia-train.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ιρκούτσκ - τρένο - Νοβοσιμπίρσκ - Αικατερινούπολη - Σούζνταλ - Μόσχα - Πετροπάβλοφσκ
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
kamchatka-russia-bears-6.jpg
Διάρκεια : 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αικατερινούπολη - Τιουμέν - Τρένο - Τομσκ - Ιρκούτσκ - Χαμπαρόφσκ Βλαδιβοστόκ - Πετροπαβλόφσκ - Νοβοσιμπίρσκ
Αναχωρήσεις :
Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                 Ενδεικτικό πρόγραμμα>>