ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

roumania.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βουκουρέστι
Αναχωρήσεις : Καθημερινά    01/09 - 31/10/2018

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
peles.jpg
Διάρκεια : 5 - 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπρασόβ - Βουκουρέστι
Αναχωρήσεις : 17,23/10/2018

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
romania2.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπρασόβ - Σιγκισοάρα - Σιμπίου - Βουκουρέστι
Αναχωρήσεις :  29/09    13,27/10    10,24/11/2018

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
iasi-culture-palace-e1412841594800.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βουκουρέστι - Μπρασόβ - Πιάτρα Νέαμτς - Γκούρα Χούμορ - Σιγκισοάρα -  Σιμπίου
Αναχωρήσεις :    26/10/2018
Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>