ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Brasov-Romania.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σόφια - Βουκουρέστι
Αναχωρήσεις : Δευτέρα   01/07   -   31/08/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
326_5_Bucharest-romania.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βουκουρέστι
Αναχωρήσεις : Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο   01/06   -   31/08/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
peles.jpg
Διάρκεια : 4 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σινάϊα - Βουκουρέστι
Αναχωρήσεις : Δευτέρα   -   Παρασκευή   -   Σάββατο   01/07   -   31/08/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
romania2.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπρασόβ - Σιγκισοάρα - Σιμπίου - Βουκουρέστι
Αναχωρήσεις :  07,21/07    26/08    10,30/09/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
iasi-culture-palace-e1412841594800.jpg
Διάρκεια : 7 - 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπρασόβ - Ιάσιο - Πιάτρα Νέαμτς- Σιγκισοάρα
                            Σιμπίου - Βουκουρέστι

Αναχωρήσεις :    07,15,21,20,29/07     12,26/08     02,03,07,10,16,17,21,30/09/2017
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>