ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

lisb.jpg
Διάρκεια : 5 , 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις :  14/06     19,26/07    02,09,16,23/08/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
PortoPortugal.jpg
Διάρκεια : 5 , 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα - Πόρτο
Αναχωρήσεις : 01,08/06        02,23/08    13/09    21/10/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
PORTOGALIA.jpg
Διάρκεια : 8 , 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα - Πόρτο - Κόϊμπρα
Αναχωρήσεις : 15,22,29/06    06,13,20,21,27,28,30/07    03,04,06,10,11,18,24,31/08    07,14,21,28/09/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>