ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

lisb.jpg
Διάρκεια : 4, 5, 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
PORTOGALIA.jpg
Διάρκεια : 7, 8, 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβόνα - Πόρτο - Κόϊμπρα - Εβόρα
Αναχωρήσεις :
7 ημέρες: 23/07 & 06,13,20/08 8 ημέρες: 04,18,25/07 & 01,08,15,22,29/08 & 05,09,19,26/09 & 03/10
10 ημέρες: 21,28/07 & 04,11,18,25/08


Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
azores-sao-miguel.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μαδέρα/Φουντζάλ - Πόντα Ντελγκάδα
Αναχωρήσεις : 15,18/07 & 01,12/08 & 09/09 & 21/10

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>