ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

lisb.jpg
Διάρκεια : 4 , 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις : 4ημ 27/10     5ημ 24,28/10    29/11/2018

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
PORTOGALIA.jpg
Διάρκεια : 5 ,8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα - Πόρτο - Κόϊμπρα
Αναχωρήσεις : 5ημ. 13/10     02,09/11      8ημ 29/09    21,28/10       11,18,25/11     02/12/2018

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>