ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

lisb.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις : 02,09,16,23/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PORTOGALIA.jpg
Διάρκεια : 8 ,9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα - Πόρτο - Κόϊμπρα
Αναχωρήσεις : 8ημ. 04,05,11,12,18,19,25,26/08     08,29/09      08/10    25/11     02/12       9ημ. 10/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>