ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

lisb.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις : Πέμπτη 01/04 - 30/06 & 27/04    25,26/05     26/06
Τρίτη 17/07 - 28/08/2018


Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
porto-462269.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβόνα - Πόρτο
Αναχωρήσεις : 05,12,19/05/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PORTOGALIA.jpg
Διάρκεια : 6 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα - Πόρτο - Κόϊμπρα
Αναχωρήσεις : 27,29/04     22,31/05     01/06     21/07     04,11,18/08     06/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
portugal-faro-plage-beach-2050x1200.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Έβορα - Λισσαβώνα - Κόϊμπρα - Πόρτο
Αναχωρήσεις : 20,27/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
azores-sao-miguel.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα - Φούντσαλ - Πόντα Ντελγκάδα
Αναχωρήσεις :09/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>