ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

lisb.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις : Τετάρτη  05/04  -  30/06  &   03/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PortoPortugal.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πόρτο
Αναχωρήσεις : 01/06   16/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PORTOGALIA.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Φάτιμα - Πόρτο - Λισσαβόνα
Αναχωρήσεις :  

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
porto-462269.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πόρτο - Κόϊμπρα - Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις : 31/05    18/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>