ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

lisb.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις : 24,31/12/2017     &      04/01/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PORTOGALIA.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Φάτιμα - Πόρτο - Λισσαβόνα
Αναχωρήσεις : 28/12/2017  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
porto-462269.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πόρτο - Κόϊμπρα - Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις : 03,21,24,27,31/12/2017

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>