ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

lisb.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις : 13,20,27,29/07    3,10,17,24,26,31/08    16/09/2017   

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PortoPortugal.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πόρτο
Αναχωρήσεις : 16/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
porto-462269.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πόρτο - Κόϊμπρα - Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις : 02,08,16,19,22,26,29/07     01,02,05,09,12,16,17,19,23,26,29/08     06,16/09/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>