ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

lisb.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις : 25/10     16,30/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PortoPortugal.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πόρτο
Αναχωρήσεις : 16/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PORTOGALIA.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Φάτιμα - Πόρτο - Λισσαβόνα
Αναχωρήσεις : 24/10/2017  

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
124.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πόρτο - Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις : 14,21/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
porto-462269.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πόρτο - Κόϊμπρα - Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις : 23/09     21,24/10     12,18,26/11    03/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>