ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

lisb.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα
Αναχωρήσεις : Πέμπτη 11/01 - 31/03     &      16/02/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PORTOGALIA.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Φάτιμα - Πόρτο - Λισσαβόνα
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
porto-462269.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λισσαβώνα - Πόρτο - Κόϊμπρα
Αναχωρήσεις : 18/02    18/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>