ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

orthodox_christmas_2012_by_borismrdja-d4ljoc3.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βελιγράδι
Αναχωρήσεις : 22,23,24,30/12/2017     &     03,04/01/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
SUBOTICAcom_20Dec2011_Subotica_836610.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βελιγράδι
Αναχωρήσεις : 26/12/2017     &    06/01/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>