ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

armenia-government_0.jpg
Διάρκεια : 8 , 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τιφλίδα - Ερεβάν - Ακαλτσκίκε / Τσαχατζόρ- Μπατούμι
Αναχωρήσεις : 14,29/06    13,20,27/07    10,23,24/08    14,20/09    25/10/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
crescent_baku_20130423_mainimg.JPG
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπακού - Σέκι - Τιφλίδα- Ερεβάν - Ακαλτσίκε - Μπατούμι
Αναχωρήσεις : 11/06    17/07    20/08    17/09    22/10/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ArticleImage_94206-jpg.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπακού - Σέκι - Τιφλίδα- Καζμπέκι - Ντιλιτζάν - Γκόρις
Στεπαναρκέτ - Ερεβάν - Γκούρμι - Κουταϊσί - Μπατούμι

Αναχωρήσεις : 14/06    20/07    23/08    20/09    25/10/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ArticleImage_94206-jpg.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ναχτσιβάν - Μπακού - Σέκι - Τιφλίδα - Ερεβάν - Στεπανακέρτ
Κουταϊσί - Μεστιά - Μπατούμι

Αναχωρήσεις : 13/07    10/08    14/09    19/10/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>