ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

catania_teatromassimo.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πλοίο - Κατάνια - Ακράγαντας - Παλέρμο - Ρήγιο
Αναχωρήσεις : 30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
NOTO.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πλοίο - Ρήγιο - Παλέρμο - Κατάνια - Λέτσε
Αναχωρήσεις : 10,22/09    06,20/10/2018   

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
sicily-italy-travel.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πλοίο - Ρήγιο - Συρακούσες - Παλέρμο - Κοσέντζα
Αναχωρήσεις : 13,27/10/2018   

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>