ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

BANSKO WINTER.jpg
Διάρκεια : 4 - 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπάνσκο
Αναχωρήσεις : 05,06,07,12,13,14,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/12/2017
02,03,04/01/2018


Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Borovets.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπόροβετς
Αναχωρήσεις : 19,20,21,22,23,24,29,30/12/2017     &     04/01/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
00k-sofia-bulgaria.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σόφια - Μπάνσκο
Αναχωρήσεις : 22,23,24,26,27,29,30/12/2017     &     03,04/01/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
breathtaking_landscapes.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σόφια
Αναχωρήσεις : 22,23,29,30/12/2017     &     02,03,04/01/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
SOFIA.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαντάνσκι - Σόφια
Αναχωρήσεις : 23/12/2017     &     03/01/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
varna1.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαντάνσκι - Φιλιππούπολη - Βάρνα - Αδριανούπολη - Κομοτηνή
Αναχωρήσεις : 23/12/2017

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
nessebar-winter.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Θεσσαλονίκη - Νέσεμπαρ
Αναχωρήσεις : 22,29/12/2017     &     02/01/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>