ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ImageCache.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπάνσκο
Αναχωρήσεις : 28/04/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
sofia.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαντάνσκι - Σόφια
Αναχωρήσεις : 27,28/04    24,26/05    22/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
vitosha mountain.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Θεσσαλονίκη / Ξάνθη / Μπόροβετς- Αρχαία Μεσημβρία / Νέσεμπαρ Αλεξανδρούπολη / Σόφια
Αναχωρήσεις : 27/04     23,26/05/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
bulgaria-7.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σόφια - Βάρνα - Φιλιππούπολη - Σαντάνσκι
Αναχωρήσεις : 27/04    24/05/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>