ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

BANSKO WINTER.jpg
Διάρκεια : 4 - 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπάνσκο
Αναχωρήσεις : 14,15,16,17/02     05,06/04/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ImageCache.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπόροβετς
Αναχωρήσεις : 15,16/02     21,22/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>                     
Sofia_winter.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σόφια - Μπάνσκο
Αναχωρήσεις : 17/02     05,06,11,12/04/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
breathtaking_landscapes.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαντάνσκι - Σόφια
Αναχωρήσεις : 15,16/02    24/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
voulgaria (1).jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαντάνσκι - Φιλιππούπολη - Βάρνα - Αδριανούπολη - Κομοτηνή
Αναχωρήσεις : 17/02    24/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>