ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ImageCache.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπάνσκο
Αναχωρήσεις : 24,25/10     11,12,13/12/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
sofia.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαντάνσκι - Σόφια
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
vitosha mountain.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σόφια - Μπουργκάς - Φιλιππούπολη - Ξάνθη
Αναχωρήσεις : 12,26/10    16/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>