ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

directory-item-1-640x426.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Προκόπι
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
pamukkale-turu-kusadasi-6.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άβανος - Ικόνιο - Παμούκαλε - Σμύρνη
Αναχωρήσεις : 11,23,31/07 & 09,22,30/08 & 20/09 & 21,24,28/10

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
izmir2.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σμύρνη
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
turkey-nemrut-dagi.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαφράνπολις - Αμάσεια - Σεβάστεια - Σαμψούντα - Τραπεζούντα - Θεοδοσιούπολη - Κάρς - Βαν - Ντιγιάρμπακιρ - Ούρφα - Άδανα
Αναχωρήσεις : 02,16/07 & 30/09 & 21/10 & 18/11

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
Trabzon.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαφράνπολις - Αμάσεια - Σεβάστεια - Σαμψούντα - Τραπεζούντα
Αναχωρήσεις : 02,16/07 & 30/09 & 21/10 & 18/11

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>