ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

cappadokia.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καππαδοκία
Αναχωρήσεις :  20,27/01   10,16,17/02    10,17,23,24/03   12,19,27/04   10,17,24/5/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cappadokia new.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καππαδοκία - Ικόνιο - Παμούκαλε - Σμύρνη
Αναχωρήσεις : 27/01     15,17/02    17,24,31/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
sinasos.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καππαδοκία - Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ankara-turkey.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κωνσταντινούπολη - Τραπεζούντα - Σεβάστεια - Προκόπι - Άγκυρα
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Trabzon.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τραπεζούντα - Σαμψούντα
Αναχωρήσεις : 

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>