ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Turkey_Konya_The_Whirling_Dervishes_.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σμύρνη - Παμούκαλε - Καππαδοκία - Αφιόν
Αναχωρήσεις : 25/05/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cappadokia.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καππαδοκία
Αναχωρήσεις : 19,27/04    10,17,24,25/05    14,21,27,28/6     12, 26/7   11,23/8 6,20/9    11/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
pamukkale-turu-kusadasi-6.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καππαδοκία - Ικόνιο - Παμούκαλε - Σμύρνη
Αναχωρήσεις : 27,28/04     25,26/05    30/06   20/07    13/08    21/09   21/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Trabzon.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τραπεζούντα - Σαμψούντα
Αναχωρήσεις : 

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>