ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

8885140-saint-catherine-s-monastery-on-the-sinai-peninsula-egypt.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ιεροσόλυμα - Σινά
Αναχωρήσεις :Παρασκευή 01/03 - 30/04     &     12,27,28/04/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>