ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

jerusalem_big.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Ιερουσαλήμ
Αναχωρήσεις : 24/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
deadsea.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ιεροσόλυμα
Αναχωρήσεις : 22/03 28/04/2016

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>