ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

jerusalem_big.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Ιερουσαλήμ
Αναχωρήσεις : 18/02     11/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
deadsea.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ιεροσόλυμα
Αναχωρήσεις : Παρασκευή 15/01 - 31/03     &     16/02/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>