ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

jerusalem_big.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ιερουσαλήμ
Αναχωρήσεις : 11,27/04/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
deadsea.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ιεροσόλυμα
Αναχωρήσεις : 07,11,27/04/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>