ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

jerusalem_big.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ιερουσαλήμ
Αναχωρήσεις : κάθε   Τετάρτη - Παρασκευή    01/06    -    30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
deadsea.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αμμάν - Πέτρα - Ιεροσόλυμα
Αναχωρήσεις : κάθε   Κυριακή - Παρασκευή    01/06    -    30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>