ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

OMAN.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Μάσκατ
Αναχωρήσεις : 04,11/04/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
oman_nakhal.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαλαλά - Μάσκατ - Κασάμπ
Αναχωρήσεις : 06/04/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
kasamp.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπαχρέϊν - Μάσκατ
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
dubai2.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ - Μάσκατ
Αναχωρήσεις : 05/04/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
dubai safari.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ - Αλ Αϊν - Μάσκατ
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Qatar.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαλαλά - Μάσκατ - Κασάμπ - Ντουμπάϊ - Ντόχα
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
oman_nakhal.jpg
Διάρκεια :10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπαχρέϊν - Μάσκατ -Σαλαλά - Φουτζέίρα- Ρας Αλ Κάίμα-Ντουμπάί
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>