ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

OMAN.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Μάσκατ
Αναχωρήσεις : 06,26/04     12/05    17/06    30/09    14,28/10    18/11     01/12/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
oman_nakhal.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαλαλά - Μάσκατ - Κασάμπ
Αναχωρήσεις : 06,26/04     12/05    17/06    30/09    14,28/10    18/11     01/12/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
SIDON-LEBANOS.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηρυτός - Αμμαν - Πέτρα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : 26/04    24/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>