ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

kasamp.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπαχρέϊν - Μάσκατ
Αναχωρήσεις : 26/10 16,30/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
dubai2.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ - Μάσκατ
Αναχωρήσεις :

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Qatar.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαλαλά - Μάσκατ - Κασάμπ - Ντουμπάϊ - Ντόχα
Αναχωρήσεις : 26/10     16/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
oman_nakhal.jpg
Διάρκεια :10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπαχρέϊν - Μάσκατ -Σαλαλά - Φουτζέίρα- Ρας Αλ Κάίμα-Ντουμπάί
Αναχωρήσεις : 26/10    16,30/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>