ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

OMAN.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Μάσκατ
Αναχωρήσεις : 28/12/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
oman_nakhal.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαλαλά - Μάσκατ - Κασάμπ
Αναχωρήσεις : 23/11 24/12/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
dubai safari.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αμμάν - Πέτρα - Ντουμπάι
Αναχωρήσεις : 21,28/12/2018     04/01/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
SIDON-LEBANOS.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βηρυτός - Αμμαν - Πέτρα - Νεκρά Θάλασσα
Αναχωρήσεις : 21,28/12/2018    18/01    08/02    01,22/03    05,26/04    24/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>