ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

OMAN.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Μάσκατ
Αναχωρήσεις : κάθε Τρίτη - Πέμπτη 01/05 - 30/09    17/06    30/09    14,28/10/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
oman_nakhal.jpg
Διάρκεια : 5 , 8 , 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαλαλά - Μάσκατ - Κασάμπ - Νίζουα - Έρημος Γουαχίμπα
Αναχωρήσεις : κάθε Παρασκευή 01/05 - 30/09   &   02,17/06    14,28,30/09    12,14,26,28/10/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>