ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

kasamp.jpg
Διάρκεια : 5 - 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπαχρέϊν - Μάσκατ
Αναχωρήσεις : 04,11,18,25,26/05    01,08,15,20,22,29/6/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
dubai2.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ - Μάσκατ
Αναχωρήσεις :

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Qatar.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαλαλά - Μάσκατ - Κασάμπ - Ντουμπάϊ - Ντόχα
Αναχωρήσεις : 26/05     20/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
oman_nakhal.jpg
Διάρκεια :10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπαχρέϊν - Μάσκατ -Σαλαλά - Φουτζέίρα- Ρας Αλ Κάίμα-Ντουμπάί
Αναχωρήσεις : 04,11,18,25/05    01,08,15,22,29/6/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>