ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

OMAN.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Μάσκατ
Αναχωρήσεις : Πέμπτη     01/06    -    30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
oman_nakhal.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαλαλά - Μάσκατ - Κασάμπ
Αναχωρήσεις : 07,21/09    12,26/10    09,23/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
dubai2.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ - Μάσκατ
Αναχωρήσεις : κάθε    Πέμπτη    01/06    -    30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
dubai safari.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αμμάν - Πέτρα - Ντουμπάι
Αναχωρήσεις : κάθε    Τετάρτη    01/06    -    30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>