ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

nt-patan-durbar-square.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κατμαντού - Άγκρα - Τζαϊπούρ - Δελχί
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
india_delhi1.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κατμαντού - Βαρανάσι - Καζούραχο - Άγκρα - Τζαϊπούρ - Δελχί
Αναχωρήσεις : 04,17/07 & 02,04,14/08 & 05,26/09

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>