ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Chuna-Sikkim-courtesy-travelgr8.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Πάρο - Τιμπού - Φουτσολίνι - Γιανγκτόκ - Καλκούτα
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Thimphu-Chorten.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καλκούτα - Πάρο - Πουνάκα - Θίμπιου
                           Τσάλσα - Γκανγκτόν - Ντάρζελινγκ - Δελχί

Αναχωρήσεις :  19/10/2018
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
landscape-lake-himalaya-tree-forest-nature-mountains.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καλκούτα - Πάρο - Πουνάκα - Θίμπιου
                           Τσάλσα - Γκανγκτόν - Ντάρζελινγκ - Δελχί - Λαντάκ

Αναχωρήσεις :  19/10/2018
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
bhutan_paro_tigers_.jpg
Διάρκεια : 21 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καλκούτα - Πάρο - Τιμπού - Τσάλσα - Νταρτζιλίγνκ - Γκαντόνγκ - Δελχί - Λεχ - Καργκίλ - Σριναγκάρ
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Bhutan-Festival-600x400.jpg
Διάρκεια : 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καλκούτα - Γκουαχάτι - Τζονγκάρ - Τρασιγκάνγ - Μονγκαρ - Τσαγκάρ - Πουνάκα - Θίμπου - Πάρο - Δελχί
Αναχωρήσεις : 09/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
IMALAIA.jpg
Διάρκεια : 24 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καλκούτα - Πάρο - Πουνάκα - Θίμπου - Τσάλσα - Γκανκτόκ
Ντάρζελινγκ - Δελχί - Λακ - Καργκίλ - Σριναγκάρ - Νταραμσάλα - Αμριτσάρ

Αναχωρήσεις : 19/10/2018  
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>