ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

bhutan_paro_tigers_.jpg
Διάρκεια : 21 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καλκούτα - Πάρο - Τιμπού - Τσάλσα - Νταρτζιλίγνκ - Γκαντόνγκ - Δελχί - Λεχ - Καργκίλ - Σριναγκάρ
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Bhutan-Festival-600x400.jpg
Διάρκεια : 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καλκούτα - Γκουαχάτι - Τζονγκάρ - Τρασιγκάνγ - Μονγκαρ - Τσαγκάρ - Πουνάκα - Θίμπου - Πάρο - Δελχί
Αναχωρήσεις : 27/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
IMALAIA.jpg
Διάρκεια : 24 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καλκούτα - Πάρο - Πουνάκα - Θίμπου - Τσάλσα - Γκανκτόκ
Ντάρζελινγκ - Δελχί - Λακ - Καργκίλ - Σριναγκάρ - Νταραμσάλα - Αμριτσάρ

Αναχωρήσεις :   11/10    01/11/2019  
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>