ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

BAGLANTES.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντάκα- Μπόγρα - Ρατζάχι - Τσιτανγκόκ - Ρανγκαμάτι
Αναχωρήσεις : 14/07 & 06/08 & 20/10

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
bengal-tiger214908521.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντάκα - Μπόγρα - Ρατζάχι - Χούλνα - Σρι Μανγκάλ
                             Τσιταγκόνκ - Ρανγκαμάτι - Μπανταρμπάν

Αναχωρήσεις : 21/11 & 22/12
Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>