ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

BAGLANTES.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντάκα- Μπόγρα - Ρατζάχι - Τσιτανγκόκ - Ρανκαμάτι
Αναχωρήσεις :

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
rangamati01-1.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντάκα - Κούλνα - Κατσικχάλι - Κότκα - Μπαρισάλ
                          Τσιταγκόνγκ - Μπανταρμπάν - Ρανγκαμάτι

Αναχωρήσεις :
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>