ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

BAGLANTES.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντάκα- Μπόγρα - Ρατζάχι - Τσιτανγκόκ - Ρανκαμάτι
Αναχωρήσεις : 23/04/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
rangamati01-1.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντάκα - Κούλνα - Κατσικχάλι - Κότκα - Μπαρισάλ
                          Τσιταγκόνγκ - Μπανταρμπάν - Ρανγκαμάτι

Αναχωρήσεις :
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>