ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

dhaka bangladesh.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντάκα - Τσιτανγκόκ - Ρανγκαμάτι - Καλκούτα - Μπουμπανεσβάρ
Πούρι - Γκαπαλπούρ - Ραγαγκάτα - Σεμιλουγκούντα - Βισακαπατνάμ - Χαιντεραμπάντ

Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Dhaka.jpg
Διάρκεια : 25 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντάκα - Τσιτανγκόκ - Ρανγκαμάτι - Καλκούτα - Μπουμπανεσβάρ
Πούρι - Γκαπαλπούρ - Ραγαγκάτα - Σεμιλουγκούντα - Βισακαπατνάμ - Χαιντεραμπάντ Μπαβναγκάρ - Σομνάθ - Μπούζ - Ντασάντα - Δελχί

Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>