ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

dhaka bangladesh.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντάκα - Τσιτανγκόκ - Ρανγκαμάτι - Καλκούτα - Μπουμπανεσβάρ
Πούρι - Γκαπαλπούρ - Ραγαγκάτα - Σεμιλουγκούντα - Βισακαπατνάμ - Χαιντεραμπάντ

Αναχωρήσεις : 15/06/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Dhaka.jpg
Διάρκεια : 19 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντάκα - Τσιτανγκόνγκ - Ρανγκαμάτι - Καλκούτα - Μπουμπανεσβάρ - Πούρι - Γκαπαλπούρ - Ραγιαγκάντα - Σεμλιγκούντα - Βιζάγκ - Χαϊντεραμπάντ
Αναχωρήσεις : 12,26/10    16/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>