ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

dhaka bangladesh.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντάκα - Τσιτανγκόκ - Ρανγκαμάτι - Καλκούτα - Μπουμπανεσβάρ
Πούρι - Γκαπαλπούρ - Ραγαγκάτα - Σεμιλουγκούντα - Βισακαπατνάμ - Χαιντεραμπάντ

Αναχωρήσεις : 16/07    05/08    07/11/2018

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>