ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

dhaka bangladesh.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντάκα - Τσιτανγκόκ - Ρανγκαμάτι - Καλκούτα - Μπουμπανεσβάρ
Πούρι - Γκαπαλπούρ - Ραγαγκάτα - Σεμιλουγκούντα - Βισακαπατνάμ - Χαιντεραμπάντ

Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Dhaka.jpg
Διάρκεια : 18, 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντάκα - Τσιτανγκόνγκ - Ρανγκαμάτι - Μπανταρμπάν - Καλκούτα Μπουμπανέσβαρ - Πούρι - Γκοπαλπούρ - Ραγιαγκάντα - Σεμλιγκούντα - Βιζάνγκ Χαιντεραμπακάντ
Αναχωρήσεις :
18 ημέρες: 05/08 & 22/10
20 ημέρες: 09/10 & 29/11 & 18/12


Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>